Βοηθός Λογιστηρίου

Η εταιρεία Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των καταστημάτων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστηρίου με έδρα τα Κεντρικά της γραφεία στα Λατσιά, Λευκωσία.

Βασικές ευθύνες

Υπολογίζει, ταξινομεί, επαληθεύει και καταχωρεί αριθμητικά δεδομένα, και τηρεί οικονομικά αρχεία. 

Κύρια καθήκοντα:

 • Καταχωρεί, αποθηκεύει και αναλύει δεδομένα στο λογιστικό σύστημα.
 • Ελέγχει αριθμητικά στοιχεία και έγγραφα για την ορθότητα καταχώρησης τους.
 • Ταξινομεί, καταγράφει, και συνοψίζει δεδομένα, για να ετοιμάσει και να διατηρήσει οικονομικά αρχεία.
 • Χρεώνει, πιστώνει και αθροίζει λογαριασμούς χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογιστικό λογισμικό.
 • Συμφιλιώνει ή σημειώνει και αναφέρει διαφορές που εντοπίζονται σε οικονομικά αρχεία.
 • Αντιστοιχίζει έντυπα παραγγελιών με τιμολόγια, και καταγράφει τις απαραίτητες πληροφορίες.

Προσόντα:

 • LCCI Higher.
 • Κατάρτιση στις εφαρμογές MS Office και ειδικά στην Excel.
 • Σχετική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
 • Δίπλωμα πανεπιστημίου στη Λογιστική ή σε συναφές θέμα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Ευγένεια, προθυμία, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

Η εταιρεία παρέχει:

 • Μισθό αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ο μισθό.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη “Βοηθός Λογιστηρίου ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iph.com.cy το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνάντηση. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.