Η Εταιρεία Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των καταστημάτων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων Foodsaver, ζητά να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό για μόνιμη εργοδότηση με έδρα τα Κέντρο Διανομής στο Δάλι, Λευκωσία.

Βασικές ευθύνες

Η Εταιρεία θα εκπαιδεύσει τον/την επιτυχόντα υποψήφιο στη χρήση και λειτουργία κεντρικών συστημάτων ψυκτικών μηχανημάτων ώστε ο/η επιτυχών να έχει την ευθύνη της λειτουργίας και συντήρησης των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της εταιρείας με έμφαση στα κεντρικά ψυκτικά συστήματα αμμωνίας.

Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το ΕΤΕΚ  Μηχανολόγου Μηχανικού.
 • Πενταετή (5) τουλάχιστον εμπειρία στη Βιομηχανία ως Μηχανικός Παραγωγής, ή Υπεύθυνος Συντήρησης ή σαν Μηχανικός Εργοταξίου σε Εταιρεία Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων.
 • Εμπειρίες στον τομέα ελέγχου και αυτοματισμού απαραίτητες. 
 • Εμπειρίες σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις μεγάλων ψυκτικών μηχανημάτων για συντήρηση η/και κατάψυξη τροφίμων θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν.
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας. 
 • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών απαραίτητη (MS Office).
 • Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων και ορθής διαχείρισης χρόνου.
 • Ικανότητα οργάνωσης, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη και ομαδικότητα.
 • Προσαρμοστικότητα, ευελιξία, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον.

Η Εταιρεία παρέχει:

 • Μισθό αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ο μισθό.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Εταιρικό αυτοκίνητο.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις: 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη ” Μηχανολόγος Μηχανικός ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iph.com.cy το αργότερο μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνάντηση. 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.