• Homepage
 • /
 • Pages
 • /
 • Careers
 • /
 • Υπεύθυνος/η  Καταστήματος foodhaus – Λευκωσία (Λακατάμια)

Υπεύθυνος/η Καταστήματος foodhaus – Λεμεσός (Γερμασόγεια)
Εάν λατρεύεις να μπαίνεις στην κουζίνα, να δοκιμάζεις, να πειραματίζεσαι, να δημιουργείς επικά πιάτα και όλα αυτά με ποιοτικά υλικά, τότε είσαι foodhaus lover και σε θέλουμε στην Ομάδα μας! Έλα να μοιραστείς τον ενθουσιασμό σου για το καλό φαγητό, την άψογη εξυπηρέτηση, τις ασυναγώνιστες τιμές στο φρέσκο φαγητό μας, κάνοντας αίτηση σήμερα.

Καθήκοντα:

 • Επίτευξη των στόχων πωλήσεων του καταστήματος.
 • Διατήρηση του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών στο κατάστημα σε υψηλό επίπεδο.
 • Εποπτεία και καθοδήγηση της ομάδας.
 • Ανάθεση καθηκόντων, εκπαίδευση και αξιολόγηση της ομάδας.
 • Ετοιμασία προγραμμάτων εργασίας σύμφωνα με την νομοθεσία.
 • Εποπτεία για τον σωστό χειρισμό και προστασία των προϊόντων της εταιρείας.
 • Καταμέτρηση αποθεμάτων προς διασφάλιση του στόχου απογραφής.
 • Διασφάλιση της σωστής εικόνα του καταστήματος.
 • Μεριμνά για την εφαρμογή των κανονισμών ασφάλειας και υγείας.
 • Επικοινωνία με τη Διεύθυνση για την ανάπτυξη μεθόδων και διαδικασιών που να βοηθούν την αύξηση των πωλήσεων και την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργία του καταστήματος.

Προσόντα: 

 • Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Πτυχίο ή δίπλωμα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Δύο (2) χρόνια τουλάχιστον εμπειρίας σε διευθυντική θέση σε κατάστημα λιανικής πώλησης ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης εφαρμογών Microsoft Office και συστημάτων POS.

Ικανότητες:

 • Ηγετικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες.
 • Ικανότητες πώλησης.
 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
 • Προώθηση του ομαδικού πνεύματος και της συνεργασίας.

Προσφέρουμε: 

 • Μόνιμη πλήρη απασχόληση- 38 ώρες την εβδομάδα (5ημερη βάση) – Δευτέρα με Σάββατο 8:00 – 20:00, Κυριακή 10:00 – 18:00. Ισχύει σύστημα βάρδιας
 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • Μηνιαία προμήθεια.
 • 13ο μισθό.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Έκπτωση σε αγορές προϊόντων από τα καταστήματα foodhaus
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό σας σημείωμα τους, στο πιο κάτω σύνδεσμο το αργότερο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2023.

Apply here

Σημείωση:

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα προσόντα θα κληθούν σε προσωπική συνάντηση. Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Store Manager foodhaus – Nicosia (Lakatamia)

If you love getting into the kitchen, trying, experimenting, creating epic dishes and all this with quality ingredients, then you are a foodhaus lover and we want you in our Team! Come share your enthusiasm for good food, impeccable service, unbeatable prices on our fresh food by applying today.

Duties:

 • Achieving store sales targets.
 • Maintaining the level of customer service in the store at a high level.
 • Supervision and guidance of the team.
 • Assigning tasks, training and evaluating the team.
 • Preparation of work programs in accordance with legislation.
 • Supervision for the correct handling and protection of the company’s products.
 • Inventory count to ensure inventory target.
 • Ensuring the correct image of the store.
 • Ensures the implementation of safety and health regulations.
 • Communication with the Management to develop methods and procedures to help increase sales and ensure the proper operation of the store.

Qualifications: 

 • Secondary school diploma.
 • A degree or diploma will be considered an additional qualification.
 • At least two (2) years of experience in a managerial position in a retail store or other related industry.
 • Very good knowledge of the Greek and English languages.
 • Very good knowledge of using Microsoft Office applications and POS systems.

Skills:

 • Leadership skills
 • Communication and interpersonal skills.
 • Selling skills.
 • Organizational skills.
 • Ability to solve problems.
 • Promotion of team spirit and cooperation.

Benefits: 

 • Permanent full-time employment – 38 hours per week (5-day basis) – Monday to Saturday 8:00 – 20:00, Sunday 10:00 – 18:00. A shift system applies.
 • Monthly salary and commission.
 • 13th salary.
 • Provident Fund.
 • Discount on store products.
 • Continuous training and advancement opportunities.
 • Excellent working environment.

Applications:

Those interested can submit their CV to the link below no later than 31/08/2023

Apply here

Note:

Qualified candidates will be invited for an in-person meeting.

All applications will be treated confidentially.

For general information about our stores, please visit our website