Βοηθός Διανομέας

Η ipH Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των εστιατορίων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων Foodhaus, ζητά να προσλάβει Βοηθό Διανομέα με έδρα το Κέντρο Διανομής στο Δάλι, Λευκωσία. 

Βασικές ευθύνες:

 • Βοηθά στην διανομή των προϊόντων στους πελάτες της εταιρείας.
 • Παραλαβή, φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων.
 • Διασφάλιση σωστής διαχείρισης των προϊόντων κατά την μεταφορά τους.
 • Διενεργεί γενικές χειρωνακτικές εργασίες. 

Προσόντα: 

 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 
 • Εμπειρία στην διανομή τροφίμων ευρείας κατανάλωσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Πελατοκεντρική προσέγγιση.
 • Υπευθυνότητα, προθυμία και να επιδεικνύει ομαδικό πνεύμα.

Απολαβές & Ωφελήματα:

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα με Παρασκευή).
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Έως και 23 ημέρες ετήσιας άδειας.
 • Έκπτωση σε αγορές προϊόντων από τα καταστήματα Foodhaus.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως στείλουν σύντομο βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iph.com.cy με θέμα “Διανομέας”.

Τηλεφωνικά: 22488400 (08:30-16:30)

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.

Assistant Driver

The company Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd, a pioneer in the field of import and distribution of consumer food, exclusive supplier and distributor of McDonald’s and Foodhaus chain of food stores, is looking to recruit an Assistant Distributor based in the Distribution Center in Dali, Nicosia.

Key Responsibilities:

 • Assists in the distribution of products to the company’s customers.
 • Receiving, loading and unloading products.
 • Ensuring proper management of the products during their transport.
 • Performs general manual tasks.

Qualifications:

 • Good knowledge of the Greek language.
 • Experience in consumer food distribution will be an added advantage.
 • Customer-centric approach.
 • Responsibility, willingness and to demonstrate team spirit.

The company provides:

 • Full time.
 • Five-day work (Monday to Friday).
 • 13th salary.
 • Provident Fund.
 • Up to 23 days of annual leave.
 • Discount on purchases of products from Foodhaus stores.
 • Continuous education.
 • Excellent working environment.

Applications

Interested parties are requested to send a short CV to the email address hr@iph.com.cy with the subject “Driver”.

Telephone: 22488400 (08:30-16:30)

Only applications that meet the above criteria will be evaluated.