Βοηθός Λογιστηρίου

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των εστιατορίων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητά να προσλάβει Βοηθό Λογιστηρίου για μόνιμη απασχόληση στα Κεντρικά της γραφεία στα Λατσιά, Λευκωσία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Υπολογίζει, ταξινομεί, επαληθεύει και καταχωρεί αριθμητικά δεδομένα, και τηρεί οικονομικά αρχεία. 

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Καταχωρεί, αποθηκεύει και αναλύει δεδομένα στο λογιστικό σύστημα.
 • Ελέγχει αριθμητικά στοιχεία και έγγραφα για την ορθότητα καταχώρησης τους.
 • Ταξινομεί, καταγράφει, και συνοψίζει δεδομένα, για να ετοιμάσει και να διατηρήσει οικονομικά αρχεία.
 • Χρεώνει, πιστώνει και αθροίζει λογαριασμούς χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο λογιστικό λογισμικό.
 • Ελέγχει την ορθότητα των αποθεμάτων στο λογιστικό σύστημα.
 • Ευθύνη για την τήρηση των διαδικασιών που αφορούν τον χειρισμό αποθεμάτων.
 • Διενεργεί και καταχωρεί στο λογιστικό σύστημα καταμετρήσεις αποθεμάτων.
 • Ελέγχει την κοστολόγηση των ειδών και ετοιμάζει αναφορές κερδοφορίας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα πανεπιστημίου στη Λογιστική ή άλλο συναφές θέμα.
 • LCCI Higher.
 • Σχετική εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Κατάρτιση στις εφαρμογές MS Office και ειδικά στην Excel.
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικές ικανότητες. 
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία και συνέπεια.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Πενθήμερη εργασία με ελεύθερο απόγευμα Παρασκευής.
 • Έκπτωση σε αγορές προϊόντων από τα καταστήματα foodhaus.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές ανέλιξης. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, στο πιο κάτω σύνδεσμο το αργότερο μέχρι τις 21 Ιουνίου 2024.

Apply here

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.