Εργάτης/τρια Αποθήκης (Ξηρής)

Η Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των εστιατορίων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητά να προσλάβει Εργάτη/τρια Αποθήκης (Ξηρής) στο Κέντρο Διανομής της στα Λατσιά ή και στο Δάλι, Λευκωσία.  

Βασικές ευθύνες:

 • Φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση προϊόντων.
 • Τακτοποίηση και οργάνωση προϊόντων.
 • Καταμέτρηση, έλεγχος και αναπλήρωση προϊόντων στα σημεία επιλογής.
 • Διαχείριση παραγγελιών.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των εμπορευμάτων.
 • Εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας και υγείας.

Προσόντα: 

 • Καλή φυσική κατάσταση.
 • Γνώση χειρισμού Reach truck αποτελεί προτέρημα.
 • Βασική γνώση Αγγλικών.
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ΗΥ αποτελεί προτέρημα.
 • Ευγένεια, προθυμία, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

Απολαβές & Ωφελήματα:

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Πενθήμερη εργασία (Δευτέρα με Παρασκευή).
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Έως και 23 ημέρες ετήσιας άδειας.
 • Παροχή προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού.
 • Έκπτωση σε αγορές προϊόντων από τα καταστήματα Foodhaus.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις:

Email: hr@iph.com.cy με θέμα «Εργάτης/τρια Αποθήκης».

Τηλεφωνικά: 22488400 (08:30 και 16:30)

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Warehouse Worker (Dry)

Iakovos Photiades Group of Companies, a pioneer in the field of import and distribution of consumer foods, exclusive supplier and distributor of McDonald’s restaurants and the Foodhaus chain of food stores, is seeking to hire a Warehouse Worker (Dry) at its Distribution Centre in Latsia or in Dali, Nicosia.

Key Responsibilities:

 • Loading, unloading and storage of products.
 • Sorting and organizing products.
 • Counting, checking and replenishment of products at the selection points.
 • Orders Management.
 • Ensuring the safety of the goods. 
 • Implementation of safety and health procedures.

Qualifications:

 • Good physical condition.
 • Basic knowledge of English.
 • Basic computer knowledge is an advantage.
 • Politeness, willingness, responsibility and team spirit.
 • Knowledge of Reach truck operation

The company provides:

 • Full-time employment.
 • Five-day work in shifts from Monday to Friday.
 • 13th salary.
 • Provident Fund.
 • Up to 23 days of annual leave.
 • Provision of protective equipment.
 • Discount on all purchases at Foodhaus stores.
 • Continuous training and advancement opportunities.
 • Excellent working environment.

Applications:

Email: hr@iph.com.cy  subject “Warehouse Worker”.

Telephone: 22488400 (08:30 and 16:30)

Only applications that meet the above criteria will be evaluated.

All applications will be treated confidentially.