Λειτουργός Αγορών / Purchasing Officer

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των εστιατορίων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Αγορών για μόνιμη απασχόληση στα Κεντρικά της γραφεία στα Λατσιά, Λευκωσία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Συγκεντρώνει δεδομένα και πληροφορίες για να ετοιμάσει παραγγελίες για την αγορά προϊόντων και πρώτων υλών. Διεκπεραιώνει τις εισαγωγές, τις κοστολογήσεις και είναι υπεύθυνος/η για τον ορθό χειρισμό των αποθεμάτων.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Ετοιμάζει παραγγελίες αγορών προς τους προμηθευτές του εξωτερικού με βάση το προγραμματισμό αναγκών και στέλνει τα ανάλογα αντίγραφα.
 • Λαμβάνει και ελέγχει τις επιβεβαιώσεις των παραγγελιών από τους προμηθευτές.
 • Επικοινωνεί με προμηθευτές για να προγραμματίσει ή να επισπεύσει παραλαβές και να χειριστεί ελλείψεις, καθυστερήσεις και άλλα θέματα.
 • Συμφιλιώνει τιμολόγια προμηθευτών με παραγγελίες και άλλα απαραίτητα έγγραφα.
 • Παρακολουθεί την πρόοδο παραγγελιών και παραδόσεων μέχρι την άφιξη τους στο λιμάνι.
 • Συγκεντρώνει τα απαραίτητα έγγραφα εισαγωγής και ελέγχει την ορθότητα τους.
 • Επικοινωνεί με τους εκτελωνιστές και βεβαιώνεται ότι οι εκτελωνίσεις πραγματοποιούνται έγκαιρα.
 • Ελέγχει τα έντυπα παραλαβών κατά την άφιξη για να βεβαιωθεί ότι οι παραγγελίες εκτελέστηκαν ορθά και ότι τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές σε επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Αποθήκης.
 • Υπολογίζει τα κόστη παραγγελιών και κάνει τις κοστολογήσεις.
 • Παρακολουθεί την κίνηση των αποθεμάτων και τις ημερομηνίες λήξεων.
 • Αναλύει και ετοιμάζει εκθέσεις πληροφοριών πωλήσεων, αποθεμάτων, αγορών και κοστολόγησης μέσω των λογισμικών συστημάτων και το Business Intelligence της εταιρείας.
 • Ενημερώνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κανονισμούς και νομοθεσίες σχετικά με τις αγορές και παρέχει πληροφορίες σε συναδέλφους ή προμηθευτές.
 • Εκτελεί άλλα συναφή γενικά γραφειακά καθήκοντα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Μαθηματικά ή άλλο συναφή θέμα.
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον (3) τρία χρόνια σε ίδια/παρόμοια θέση.
 • Κατάρτιση στις εφαρμογές MS Office με έμφαση στην πολύ καλή χρήση της excel. Εμπειρία λογισμικού ERP & Business Intelligence software θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικές και συντονιστικές ικανότητες.
 • Εξοικείωση με τους αριθμούς και τη συλλογή, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων.
 • Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και τήρησης προθεσμιών.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία και συνέπεια.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ος  μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Πενθήμερη εργασία με απόγευμα off την Παρασκευή.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές ανέλιξης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση hr@iph.com.cy αναγράφοντας στο θέμα “Λειτουργός Αγορών”, το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.