Λειτουργός Αγορών / Purchasing Officer

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των καταστημάτων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητά να προσλάβει λειτουργό Αγορών για μόνιμη απασχόληση στα Κεντρικά της γραφεία στα Λατσιά, Λευκωσία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Συγκεντρώνει δεδομένα και πληροφορίες για να ετοιμάσει παραγγελίες για την αγορά προϊόντων και πρώτων υλών. Πραγματοποιεί κοστολογήσεις και είναι υπεύθυνος/η για τον ορθό χειρισμό των αποθεμάτων.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Ετοιμάζει παραγγελίες αγορών με βάση το προγραμματισμό αναγκών και στέλνει αντίγραφα σε προμηθευτές.
 • Λαμβάνει και ελέγχει τις επιβεβαιώσεις των παραγγελιών από τους προμηθευτές.
 • Επικοινωνεί με προμηθευτές για να προγραμματίσει ή να επισπεύσει παραλαβές και να χειριστεί ελλείψεις, καθυστερήσεις και άλλα θέματα.
 • Συμφιλιώνει τιμολόγια προμηθευτών με παραγγελίες και άλλα απαραίτητα έγγραφα.
 • Παρακολουθεί την πρόοδο παραγγελιών και παραδόσεων μέχρι την άφιξη τους στο λιμάνι.
 • Ελέγχει τα έντυπα παραλαβών κατά την άφιξη για να βεβαιωθεί ότι οι παραγγελίες εκτελέστηκαν ορθά και ότι τα προϊόντα πληρούν τις προδιαγραφές σε επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Αποθήκης.
 • Υπολογίζει τα κόστη παραγγελιών και κάνει τις κοστολογήσεις.
 • Παρακολουθεί την κίνηση των αποθεμάτων και τις ημερομηνίες λήξεων.
 • Ενημερώνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς κανονισμούς και νομοθεσίες σχετικά με τις αγορές και παρέχει πληροφορίες σε συναδέλφους ή προμηθευτές.
 • Εκτελεί άλλα συναφή γενικά γραφειακά καθήκοντα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Πτυχίο Πανεπιστημίου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Λογιστική, Μαθηματικά ή άλλο συναφή θέμα.
 • Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον (3) τρία χρόνια σε ίδια θέση ή σε θέση Λογιστηρίου.
 • Κατάρτιση στις εφαρμογές MS Office και ειδικά στην Excel.
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.
 • Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και τήρησης προθεσμιών.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές ανέλιξης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση hr@iph.com.cy αναγράφοντας στο θέμα “Λειτουργός Αγορών”.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.