Λειτουργός Δρομολόγησης- Dispatcher

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των εστιατορίων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Δρομολόγησης – Dispatcher για μόνιμη απασχόληση στο Κέντρο Διανομής στο Δάλι, Λευκωσία.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Προετοιμάζει το πλάνο διανομής και διαχειρίζεται το σύστημα δρομολόγησης Roadnet. Εκδίδει τις λίστες περισυλλογής των προϊόντων (picking lists) και τιμολόγια και είναι υπεύθυνη/ος για την ομαδοποίηση τους.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Προετοιμάζει το πλάνο διανομής στο σύστημα δρομολόγησης ‘Roadnet’ σε σχέση με τα συμφωνημένα ωράρια παραδόσεων και επικοινωνεί αυτό στα αντίστοιχα τμήματα πωλήσεων.
 • Εποπτεύει τις παραδόσεις της ομάδας διανομής σχετικά με το πλάνο παραδόσεων των εμπορευμάτων στους πελάτες μέσω των συστημάτων.
 • Εφαρμόζει το σύστημα δρομολόγησης και έχει ευθύνη για την συντήρηση των δεδομένων του (master data) πελατών, οχημάτων και προϊόντων.
 • Αποστολή δρομολογίων στο WMS.
 • Δημιουργεί τις λίστες περισυλλογής των προϊόντων (picking lists) και τα παραδίδει στην αποθήκη για να ετοιμαστούν οι παραγγελίες και εκδίδει παραστατικά.
 • Παρακολουθεί παραγγελίες και βεβαιώνεται ότι θα φτάσουν στην ώρα τους στις αποθήκες και κατά συνέπια στον πελάτη.
 • Παρακολουθεί και εφαρμόζει τις διαδικασίες σχετικά με το σύστημα ταχογράφων.
 • Συμμορφώνεται με τις πολιτικές, διαδικασίες και κανονισμούς της εταιρείας.
 • Εκτελεί γενικά γραφειακά καθήκοντα όπως αρχειοθέτηση, απάντηση τηλεφώνων, και χειρίζεται αλληλογραφία ρουτίνας.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Δίπλωμα κολλεγίου διετούς τουλάχιστον φοίτησης προτιμότερο στη διοίκηση επιχειρήσεων ή logistics ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office και ειδικά στην Excel.
 • Δύο τουλάχιστον χρόνια πείρα σε παρόμοια θέση.
 • Εξαιρετική γνώση της Ελληνικής γλώσσας και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Οργανωτικές ικανότητες.
 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών.
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία.
 • Επαγγελματισμός, ευελιξία και συνέπεια.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Έως και 23 ημέρες ετήσια άδεια.
 • Πενθήμερη εργασία
 • Έκπτωση σε αγορές προϊόντων από τα καταστήματα foodhaus.
 • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη.
 • Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές ανέλιξης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, στο πιο κάτω σύνδεσμο το αργότερο μέχρι τις 02 Μάιου 2024.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@iph.com.cy αναγράφοντας στον τίτλο «Λειτουργός Δρομολόγησης- Dispatcher»

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.