Εργάτης/τρια Αποθήκης (Κατάψυξη)

Η Iakovos Photiades Group of Companies, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των εστιατορίων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων foodhaus, ζητά να προσλάβει Εργάτη/τρια Αποθήκης (Κατάψυξη) στο Κέντρο Διανομής της στα Λατσιά ή και στο Δάλι, Λευκωσία.  

Βασικές ευθύνες:

 • Φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση προϊόντων.
 • Τακτοποίηση και οργάνωση προϊόντων.
 • Καταμέτρηση, έλεγχος και αναπλήρωση προϊόντων στα σημεία επιλογής.
 • Διαχείριση παραγγελιών.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των εμπορευμάτων.
 • Εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας και υγείας.

Προσόντα: 

 • Καλή φυσική κατάσταση.
 • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον κατάψυξης (-18C).
 • Βασική γνώση Αγγλικών.
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ΗΥ αποτελεί προτέρημα.
 • Ευγένεια, προθυμία, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.
 • Γνώση χειρισμού Reach truck

Η εταιρεία παρέχει:

 • Μόνιμη πλήρη απασχόληση.
 • Πενθήμερη εργασία σε βάρδιες από Δευτέρα με Παρασκευή.
 • Επίδομα για εργασία στη κατάψυξη.
 • Παροχή προστατευτικού εξοπλισμού
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις:

Email: hr@iph.com.cy με θέμα «Εργάτης/τρια Αποθήκης».

Τηλεφωνικά: 22488400 (08:30 και 16:30)

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

 

Warehouse Worker (Freezer)

Iakovos Photiades Group of Companies, a pioneer in the field of import and distribution of consumer foods, exclusive supplier and distributor of McDonald’s restaurants and the Foodhaus chain of food stores, is seeking to hire a Warehouse Worker (Freezer) at its Distribution Centre in Latsia or in Dali, Nicosia.

Key Responsibilities:

 • Loading, unloading and storage of products.
 • Sorting and organizing products.
 • Counting, checking and replenishment of products at the selection points.
 • Orders Management.
 • Ensuring the safety of the goods.
 • Implementation of safety and health procedures.

Qualifications:

 • Good physical condition.
 • Ability to work in a freezing environment (-18C).
 • Basic knowledge of English.
 • Basic computer knowledge is an advantage.
 • Politeness, willingness, responsibility and team spirit.
 • Knowledge of Reach truck operation

The company provides:

 • Permanent full-time employment.
 • Five-day work in shifts from Monday to Friday.
 • Freezer work allowance.
 • Provision of protective equipment
 • 13th salary.
 • Provident Fund.
 • Continuous training and advancement opportunities.
 • Excellent working environment.

 

Applications:

Email: hr@iph.com.cy  subject “Warehouse Worker”.

Telephone: 22488400 (08:30 and 16:30)

Only applications that meet the above criteria will be evaluated.

All applications will be treated confidentially.