Εργάτες Αποθήκης (Ξηρή, Ψύξη, Κατάψυξη)

Εργάτης/τρια Αποθήκης (Ξηρή, Ψύξη & Κατάψυξη)

Ζητούνται για άμεση εργοδότηση Εργάτης/τρια Αποθήκης (Ξηρή, Ψύξη και Κατάψυξη) στο Κέντρο Διανομής της στα Λατσιά ή και στο Δάλι, Λευκωσία.  

Βασικές ευθύνες:

 • Φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση προϊόντων.
 • Τακτοποίηση και οργάνωση προϊόντων.
 • Καταμέτρηση, έλεγχος και αναπλήρωση προϊόντων στα σημεία επιλογής.
 • Διαχείριση παραγγελιών.
 • Διασφάλιση της ασφάλειας των εμπορευμάτων.
 • Εφαρμογή διαδικασιών ασφάλειας και υγείας.

Προσόντα: 

 • Καλή φυσική κατάσταση.
 • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον ψύξης (4C) και κατάψυξης (-18C).
 • Βασική γνώση Αγγλικών.
 • Βασικές γνώσεις χειρισμού ΗΥ αποτελεί προτέρημα.
 • Ευγένεια, προθυμία, υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα.

Η εταιρεία παρέχει:

 • Μόνιμη πλήρη απασχόληση.
 • Πενθήμερη εργασία σε βάρδιες από Δευτέρα με Παρασκευή.
 • Επίδομα για εργασία στη ψύξη και κατάψυξη.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης.
 • Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας.

Αιτήσεις:

Email: hr@iph.com.cy με θέμα «Εργάτης/τρια Αποθήκης».

Τηλεφωνικά: 22488400 (08:30 και 16:30)

Μόνο οι αιτήσεις που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα αξιολογηθούν.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.